İNTERNET SİTESİ KULLANIMI KAPSAMINDA

ÇEREZ BİLGİLENDİRME METNİ ve GİZLİLİK

 

Esentepe Mh. Cevizli D100 Güney Yanyol Cd. No:19/C Kartal / İstanbul adresinde mukim SARAKOĞLU PVC YAPI SİSTEMLERİ VE İNŞAAT TEKİN SARAK (TCKN: 40579194144) (“Sarakoğulları Mimarlık” veya “Şirket”) olarak, siz www.sarakogullarimimarlik.com (“Site”) ziyaretçilerimize ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ikincil düzenlemelerine (“Kişisel verilerin korunması mevzuatı”) uygun olarak işlenmesi ve korunması için azami hassasiyeti göstermekteyiz. Şirketimiz’in Kişisel Verilerin Korunması mevzuatından doğan aydınlatma yükümlülüğü kapsamında sizleri, işbu “İnternet Sitesi Kullanımı Kapsamında Çerez Bilgilendirme Metni ve Gizlilik” metni ile internet sitemizin operasyonu kapsamında uyulması gereken genel ilkeler, kullanılan çerezler ve bu vasıtayla işlenen kişisel verileriniz hakkında bilgilendirmekteyiz.

 

Gizlilik ve Bilgi Güvenliği

 1. sarakogullarimimarlik.com adresinde verilen bilgiler, “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu şekilde” sağlanmaktadır. Sarakoğulları Mimarlık, bu bilgilerin doğruluklarını, yeterliliklerini ve eksiksizliklerini garanti etmemekte ve bu bilgilerdeki hatalar ya da eksiklikler nedeniyle sorumluluğu, açık bir şekilde reddetmektedir. Bu bilgilerle üçüncü şahısların haklarının ihlal edilmemesi; mülkiyet, belirli bir amaç için uygunluk ve/veya bilgisayar virüsü bulunmamasına ilişkin garantiler dahil ancak bunlarla sınırlı kalmamak kaydıyla, zımnen, açıkça ya da yasal olarak hiçbir garanti verememektedir.

 

Sarakoğulları Mimarlık, bu bilgilere yönelik her türlü yetkisiz erişimin engellenmesi için, bilgi sistemleri üzerinde gerekli güvenlik önlemleri ile her türlü teknik ve idari tedbiri almaktadır. Sarakoğulları Mimarlık, kişisel verilerin kötü niyetli ve yetkisiz kişilerce ele geçirilmesi veya herhangi bir teknik veya idari ihlal hallerinde, mevzuatta öngörüldüğü şekilde ilgili kullanıcıları ve yetkili idari otoriteleri bu konuda bilgilendirecektir.

 

 1. Elektronik hizmet ortamlarımızdan bazıları, zaman zaman üçüncü taraf web siteleri gibi bazı elektronik ortamlara link (bağlantı) verebilmektedir. Bu metin içeriğinde yer alan taahhütler ve ilkeler sadece Sarakoğulları Mimarlık’a ait elektronik hizmet kanalları için geçerlidir ve diğer üçüncü taraf ortamları kapsamamaktadır. Link (bağlantı) ile gidilecek diğer elektronik ortamların kullanım ile ilgili farklı ve kendilerine özgü gizlilik güvencesi ve kullanım şartları olabilir ve bu şartlar, Sarakoğulları Mimarlık’ın sağladıklarından daha düşük bir güvenlik düzeyine tekabül edebilir. Bu durumdan Sarakoğulları Mimarlık sorumlu tutulamaz. Bu sitelerde verilen bilgilerin doğruluğu ile bu sitelerden verilen diğer bağlantıların nitelikleri Sarakoğulları Mimarlık tarafından araştırılmamış ve doğrulanmamıştır.

 

Buna bağlı olarak, www.sarakogullarimimarlik.com adresinde reklam, banner, içerik maksatlı veya başka bir maksat ile geçilen üçüncü taraf elektronik ortamların bilgi kullanımı, etik ilkeleri, gizlilik prensipleri, nitelik ve servis kalitesi ile bu ortamlarda oluşabilecek herhangi bir maddi/manevi zarar ve kayıplardan Sarakoğulları Mimarlık sorumlu tutulamaz.

 

 1. Site kullanımı sırasında kusuru ve sorumluluğu dışında, Sarakoğulları Mimarlık’tan beklenmeyecek haller veya mücbir sebep halleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir performans arızası, hata, eksiklik, kesinti kusur, işletme ve/veya nakilde gecikme, bilgisayar virüsü ve/veya hat ve/veya sistem arızası sonucu ortaya çıkan doğrudan ya da dolaylı ortaya çıkan zarar, ziyan ve masraflar da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir zarar ve ziyandan, Sarakoğulları Mimarlık ve/veya çalışanları sorumlu tutulamazlar.

 

 1. Site içindeki faaliyetlerinizde Site’nin herhangi bir bölümünde genel ahlaka ve adaba aykırı, kanuna aykırı, 3. kişilerin haklarını zedeleyen, yanıltıcı, saldırgan, müstehcen, pornografik, kişilik haklarını zedeleyen, telif haklarına aykırı, yasa dışı faaliyetleri teşvik eden içerikler üretmeyeceğinizi ve paylaşmayacağınızı peşinen kabul edersiniz. Aksi halde oluşacak zararda sorumluluk tamamen tarafınızda olup Site yetkilileri, bu tür hesapları askıya alabilir, sona erdirebilir ve yasal süreç başlatma hakkını saklı tutar. Bu sebeple yargı mercilerinden etkinlik veya kullanıcı hesapları ile ilgili bilgi talepleri gelirse paylaşma hakkını saklı tutar.

 

 1. Site’nin kullanımı ile ilgili çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkta Sarakoğulları Mimarlık’ın defter, kayıt ve belgeleri ile dijital kayıtları 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca delil olarak kabul edilecek olup, bu kayıtlara itiraz etmeyeceğinizi kabul edersiniz.

Hangi Çerez Türlerini Kullanmaktayız?

Çerezler (cookies) bir internet sitesi tarafından cihazınızda oluşturulan ve isim-değer formatında veri barındıran küçük metin dosyalarıdır. Dolayısıyla, Site’mizi ziyaret etmenizle kullandığımız çerezler cihazınızda Site ziyaretinize ilişkin bilgi saklanmasını ve bu bilgilerin sonraki ziyaretleriniz sırasında kullanılmasını mümkün kılmaktadır.

 

Sitemiz tarafından oluşturulan ve sadece Sitemiz tarafından okunabilen çerezler birincil çerezlerdir. Sitemizde sunulan içerik, erişim adresindeki alan adı dışında başka alan adları üzerinden de sağlanmaktadır. Bu gibi durumda her bir alan adı kendine münhasır üçüncü taraf çerezler yaratmaktadır. Sitemizde kullandığımız çerez türleri ile bu çerezleri kullanım amaçlarımız aşağıdaki gibidir:

 

 1. Oturum Çerezleri:

 

 

 

Site’mizde kullandığımız üçüncü taraf çerezler ile sizlere daha verimli ve işlevsel bir internet deneyimi sunmayı amaçlamaktayız.  Bu üçüncü kişi hizmet sağlayıcılar ile Şirket’imiz arasında kişisel verilerin korunması mevzuatı uyarınca Gizlilik Sözleşmesi akdedilmiş olup bu kişiler tarafından Şirketi’miz adına elde edilen kişisel verilerinizin güvenliği garanti altına alınmıştır.

 

Çerezlerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Çerezler; Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek (örneğin olması durumunda oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması), Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak (örneğin olması durumunda Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması), Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak (örneğin olması durumunda, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması) amaçlarıyla kullanılmaktadır.

 

 

Teknik çerezler, Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek amaçlarıyla kullanılmaktadır. Bu çerezler, Site’nin size çalışır biçimde sunulabilmesi adına KVKK m. 5/2/c bendinde belirtilen “bir sözleşmenin kurulması veya ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmekte iken diğer çerezler, KVKK m.5/2/f bendinde belirtilen “ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” hukuki sebeplerine dayalı olarak işlenmektedir.

 

Çerezlerin Saklanması ve Erişilmesi

Site tarafından oluşturulan çerezler Site’ye erişim için kullandığınız internet sitesi tarayıcınız tarafından bilgisayarınızda saklanmaktadır. Bu çerezlerin içerdiği bilgilere sadece çerezi oluşturan www.sarakogullarimimarlik.com alan adı altında sunulan Site tarafından ve aynı tarayıcıyı kullandığınız takdirde uzaktan erişim mümkündür.

 

Çerez Yönetimi ve Kullanımı

İnternet tarayıcılarınız genellikle ziyaret ettiğiniz sitelerde kullanılan çerezleri otomatik olarak kabul etmektedir. Site’yi kullanabilmek için çerez kullanımı zorunlu değildir, fakat tarayıcınızı tüm çerezleri engelleyecek şekilde ayarlamanız halinde kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir ve Site’ye erişim sağlamanızı ya da Site’nin çeşitli işlevlerinden yararlanmanızı engelleyebilir. Teknik çerezler, Site’nin temel işlevlerini yerine getirebilmesini sağlamaktadır. Teknik çerezler Site’nin teknik olarak çalışmasını tesis ettiğinden bunları kapatmanız halinde Site’de bazı fonksiyonların gereği gibi çalışmaması söz konusu olabilir. Tarayıcınızı; çerezleri tüm siteler veya belirli siteler için engelleyecek, çerez oluşturulduğunda uyarı verecek, üçüncü taraf çerezleri engelleyecek veya tüm çerezleri oturum çerezi gibi sayacak şekilde yapılandırabilirsiniz. Diğer yandan, tarayıcınız üzerinden cihazınızda kaydedilen çerezleri silebilir veya bu çerezlerin listesini ve değerlerini görebilir ve takip edebilirsiniz. Aşağıda listelenen tarayıcılardan kullanmakta olduğunuza tıklayarak çerez yönetimlerine ilişkin detaylı bilgi alabilirsiniz.

 

ü  Microsoft Edge: Tıklayınız ü  Google Chrome: Tıklayınız ü  Safari: Tıklayınız
ü  Mozilla Firefox: Tıklayınız ü  Opera: Tıklayınız  

 

İlaveten;

 • Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapatmak için tıklayınız.
 • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
 • Birçok firmanın reklam faaliyetleri için kullandığı çerezler bakımından tercihler Your Online Choices üzerinden yönetilebilir.
 • Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobil cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.
 • Çerezler ile ilgili daha detaylı bilgi için, aboutcookies.org veya www.youronlinechoices.eu adresini ziyaret edebilir ya da “Privacy Badger” uygulamasını kullanabilirsiniz (privacybadger.org)
 • Sarakoğulları Mimarlık, çerezleri Politika’ya ek olarak Aydınlatma Metni kapsamında kullanmakta olup çerezlerle ilgili kullanım şartlarını ve Çerez Politikasını değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

 

Kişisel Verilerinizin Güvenliği

Çerezler işbu metinde belirtilen amaçlar dışında kullanılmamakta olup tüm ilgili işlemler kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak yürütülmektedir. Çerezler vasıtasıyla elde edilen kişisel verileriniz Sarakoğulları Mimarlık tarafından kişisel verilerin korunması mevzuatına uygun olarak işlenmekte, saklanmakta ve güvenliği sağlanmaktadır. Çerez harici kişisel veri işleme faaliyetlerine ilişkin sürece özgülenmiş aydınlatma metinleri uygun düştüğü yerde tarafınıza incelemeniz üzere sunulacaktır.

 

Bilgi Edinme Hakkınız

Kanun’un “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre Sarakoğulları Mimarlık’a iletebilirsiniz. Bu kapsamda düzenlenmiş olan ve internet sitesinde yer alan KVKK Başvuru Formu’nu inceleyebilirsiniz.

 

“İnternet Sitesi Kullanımı Kapsamında Çerez Bilgilendirme Metni ve Gizlilik” değişen yasalar, düzenlemeler veya işletimsel gereklilikler nedeniyle tarafımızca zaman zaman güncellenecektir.

 

 

Bu metin 25.01.2024 tarihinde güncellenmiştir.